HIVERNACLE CAPELLA

La prioritat de l’hivernacle Capella és el “Control del Clima”, ens permet cobrir espais de pocs m2 a espais de varies cobertes. Aquest models es poden combinar amb diferents amplades d’estructura i diferents alçades segons convingui.
La seva estructura està feta amb tub galvanitzat, porten uns arcs arreïostrats i uns suports de cultiu, les ventilacions poden ser (enrotllables laterals, articulades laterals, articulades zenitals, individuals zenitals i sistema cooling).
La coberta és pot combinar amb diferents tipus de materials:
  • Film de polietiré
  • Fils de polietilé doble paret inflamable (amb un aïllament d’uns 30%, superior al normal)
  • Plaques de PVC
  • Plaques de Policarbonat
  • Xapa lacada o de colors varis
L’Hivernacle Capella fa uns 6 mts / 8 mts / 10 mts d’amplada.