TANCAMENTS

Estructures Forts ofereix diferents tipus de tancaments industrials, agrícoles, residencials segons convingui l’ús del seu client. Els podem instal·lar en terrenys agrícoles, zones públiques o altres espais privats com per exemple habitatges. Poden servir per delimitar terrenys, protegir contra intrusos, tancaments d’animals, zones esportives, espais públics etc.

USOS:

Podem tenir diferents objectius per voler construir un tanca, els més comuns són:

  • Delimitar terrenys privats, públics o agrícoles
  • Tancaments residencials 
  • Tancaments d’animals
  • Decoració
  • Zones esportives
  • Tanques de seguretat

 

Tancaments Cierres