Malles

Oferim una amplia gama d’enreixats de gran qualitat per diferents tancaments:

MALLES SIMPLE TORCIÓ 

 • Forma de rombe
 • Colors estàndard: Galvanitzat i verd
 • Alçada: 0,60 – 0,80 – 1,00 – 1,20 – 1,50 – 1,80 – 2,00 mts
 • Tipus dimensions: Galvanitzat (14/50) – Verd (17/50)
 • Rotlles de 25 ml
Malles simple torció

 

 

MALLES TRIPLE TORCIÓ 

 • Forma hexagonal
 • Color estàndard: Galvanitzat, Verd.
 • Alçada: 0,50 – 0,80 – 1,00 – 1,20 – 1,50 – 2,00 mts.
 • Tipus de dimensions: 13 – 16 – 19 – 25 – 31 – 41 – 51
 • Rotlles de 50 ml – 10 ml
Malles Triple Torció

 

MALLES ANUDADA 

 • Forma geomètrica progressiva del filferro
 • Color estàndard: Galvanitzat
 • Alçada: 1,00 – 1,22 – 1,48 – 2,00 mts.
 • Rotlles de 50 ml – 100 ml.
Malla anudada

 

MALLES ELECTROSOLDADA

 • Forma quadrada
 • Color estàndard: Galvanitzat, Verd
 • Alçada: 0,60 – 0,80 – 1,00 – 1,20 – 1,50 – 2,00 mts.
 • Tipus de dimensions: 6×6 – 13×13 – 16×16 – 19×19 – 25×25
 • Rotlles de 25 ml – 5 ml
Malla Electrosoldada

 

MALLES JARDITOR 

 • Forma amb filferros horitzontals ondulats
 • Colors estàndard: Verd
 • Alçada: 0,60 – 0,80 – 1,00 – 1,20 – 1,50 – 1,80 – 2,00 mts
 • Tipus dimensions: 100x50x2,2 – 100x50x2,5 – 50x50x3
 • Rotlles de 25 ml
Malles Jarditor

 

MALLES FLORITOR 

 • Forma amb filferros ondulats i amb la part d’alt arrodonida
 • Color estàndard: Verd
 • Alçada: 0,40 – 0,65 – 0,90 mts
 • Rotlles de 25 ml – 10 ml
Malla Floritor

 

MALLES DECOR SETO 

 • Ideal per decorar tancaments de façanes, seto artificial
 • Color estàndard: Verd
 • Alçada: 0,60 – 0,80 – 1,00 – 1,20 – 1,50 – 1,80 – 2,00 mts
 • Rotlles de 3 ml
Malles Decor Seto

 

MALLES D’OCULTACIÓ 

 • Ideal per Tancaments de façanes
 • Color estàndard: Verd Fosc
 • Alçada: a consultar
 • Rotlles: a consultar
Malla d'ocultació